Your copy of the theme has not been activated. Please navigate to Loquet Dashboard where you can enter your purchase code and activate your copy of the theme so you can have access to all the setup wizard, elements and theme options.

Podzamcze

  • 1 Wywiad

Podzamcze to miejscowość w gminie Chęciny, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, w której znajduje się wiele interesujących zabytków, spośród których wymienić należy dwór obronny powstały w początkach wieku XVII, bramę barokową wzniesioną w XVII wieku oraz aleję lipową przyległą do dworu obronnego, której drzewa liczą ponad 300 lat. W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego” [T. VIII, s. 488] odnaleźć można informację o tym, że miejscowość ta posiadała „[…] łomy marmuru wiśniowego z odcieniem różowym, gorzelnię, browar, młyn wodny amerykański i kilka młynów zwyczajnych.”. Ponadto „była tu stacya pocztowa, obecnie zniesiona [informacja z 1887 roku – przyp. aut.]. Na folwarku starożytny dwór.”.

Podzamcze to miejscowość w gminie Chęciny, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, w której znajduje się wiele interesujących zabytków, spośród których wymienić należy dwór obronny powstały w początkach wieku XVII, bramę barokową wzniesioną w XVII wieku oraz aleję lipową przyległą do dworu obronnego, której drzewa liczą ponad 300 lat.

Podzamcze Chęcińskie, Świętokrzyskie, Polska

Kategorie