Your copy of the theme has not been activated. Please navigate to Loquet Dashboard where you can enter your purchase code and activate your copy of the theme so you can have access to all the setup wizard, elements and theme options.

Konferencja prasowa

16 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00, w dworze z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarni odbędzie się konferencja prasowa, w trakcie której omówione zostaną rezultaty projektu pt. „Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wybrane elementy kultury duchowej na Kielecczyźnie”, jak również rozdane zostaną informatory, zawierające syntetyczną wersją zebranych informacji o tradycjach i obrzędach Kielecczyzny. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa planszowa, która w atrakcyjny wizualnie sposób ukaże zestawienie fragmentów wywiadów z cytatami z prac ks. Władysława Siarkowskiego. 

Kategorie