Your copy of the theme has not been activated. Please navigate to Loquet Dashboard where you can enter your purchase code and activate your copy of the theme so you can have access to all the setup wizard, elements and theme options.

Miejscowości

 • Świętokrzyskie
 • 2 Wywiad

opis...

 • Świętokrzyskie
 • 3 Wywiad
 • 2 Wywiad

Podzamcze to miejscowość w gminie Chęciny, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, w której znajduje się wiele interesujących zabytków, spośród których wymienić należy dwór obronny powstały w początkach wieku XVII, bramę barokową wzniesioną w XVII wieku oraz aleję lipową przyległą do dworu obronnego, której drzewa liczą ponad 300 lat. W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego” [T. VIII, s. 488] odnaleźć można informację o tym, że miejscowość ta posiadała „[…] łomy marmuru wiśniowego z odcieniem różowym, gorzelnię, browar, młyn wodny amerykański i kilka młynów zwyczajnych.”. Ponadto „była tu stacya pocztowa, obecnie zniesiona [informacja z 1887 roku – przyp. aut.]. Na folwarku starożytny dwór.”.

 • Świętokrzyskie
 • 1 Wywiad

opis…

 • Świętokrzyskie
 • 3 Wywiad
 • Świętokrzyskie
 • 3 Wywiad

Umianowice są miejscowością położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie pińczowskim, gminie Kije. W ostatniej ćwierci wieku XVI były Umianowice wsią Klasztoru Klarysek Krakowskich w województwie sandomierskim. W miejscowości tej znajduje się również stacja Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej, która z kolei jest odgałęzieniem linii kolejowej do Hajdaszka.
O Umianowicach można również przeczytać w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego, w którym znajduje się, m.in. krótka notatka o zmianach w samej nazwie miejscowości: „[…] w r. 1254 Umenowicz, w 1257 Unanowice i Unonicze, 1579 Huymanowicze”.

 • Świętokrzyskie
 • 4 Wywiad

Włoszczowice są miejscowością znajdującą się w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, gminie Kije. Były one wsią Klasztoru Klarysek Krakowskich w ówczesnym województwie sandomierskim, w ostatniej ćwierci XVI wieku. W miejscowości tej, 21 stycznia 1864 roku, miała miejsce jedna z potyczek w trakcie Powstania Styczniowego. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego różnie kształtowała się, przez wieki, nazwa Włoszczowic: „[…] r. 1257 Włoscevice, 1262 r. Wlostovice, 1316 r. Wlosczevicze.” – i dalej odnaleźć można informacje, że „[…] Bolesław, Książę Krakowski, nadał tę wieś w r. 1257 wraz z innemi w uposażeniu klasztorowi w Zawichoście. W r. 1316 otrzymał nową wieś, założoną na obszarze Włoszczowic, w dożywotnie władanie od klasztoru, Tomisław, Kasztelan Sandecki, w obowiązkiem rozgraniczenia jej od drugich Włoszczowic (starych) i Umianowic, i zaprowadzenia na jej obszarze uprawy roli i pasiek.”

 • Świętokrzyskie
 • 4 Wywiad

Kategorie